fbpx

Positive SSL (DV)

THB600 /Year

 • การตรวจสอบอัตโนมัติ - ไม่มีเอกสาร
 • ออกใบรับรอง SSL "ไม่ยุ่งยาก" 1-2 ชั่วโมง
 • การเข้ารหัสบิต 256
 • สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
 • ชื่อโดเมนที่แสดงบนใบรับรองเท่านั้น
 • ได้รับความไว้วางใจจากเบราว์เซอร์ยอดนิยมที่มี 99.9%

Positive SSL (DV) Wildcard

THB4000 /Year

 • การตรวจสอบอัตโนมัติ - ไม่มีเอกสาร
 • ออกใบรับรอง SSL "ไม่ยุ่งยาก" 1-2 ชั่วโมง
 • การเข้ารหัสบิต 128/256
 • สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
 • ชื่อโดเมนที่แสดงบนใบรับรองเท่านั้น
 • สนับสนุนอีเมลและเว็บ
 • ได้รับความไว้วางใจจากเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหมด
 • โดเมนย่อยไม่จำกัด

RapidSSL Certificate (DV)

THB700 /Year

 • การตรวจสอบอัตโนมัติ - ไม่มีเอกสาร
 • ออกใบรับรอง SSL "ไม่ยุ่งยาก" 1-2 ชั่วโมง
 • การเข้ารหัสบิต 128/256
 • สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
 • ชื่อโดเมนที่แสดงบนใบรับรองเท่านั้น

RapidSSL Wildcard Certificate (DV)

THB5000 /Year

 • การตรวจสอบอัตโนมัติ - ไม่มีเอกสาร
 • ออกใบรับรอง SSL "ไม่ยุ่งยาก" 1-2 ชั่วโมง
 • การเข้ารหัสบิต 128/256
 • สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
 • ชื่อโดเมนที่แสดงบนใบรับรองเท่านั้น
 • โดเมนย่อยไม่จำกัด

EssentialSSL (DV)

THB800 /Year

 • การตรวจสอบอัตโนมัติ - ไม่มีเอกสาร
 • ออกใบรับรอง SSL "ไม่ยุ่งยาก" 1-2 ชั่วโมง
 • การเข้ารหัสบิต 256
 • สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
 • ชื่อโดเมนที่แสดงบนใบรับรองเท่านั้น
 • ได้รับความไว้วางใจจากเบราว์เซอร์ยอดนิยมที่มี 99.9%
 • ตราเว็บไซต์ฟรีสแกน PCI ฟรีสแกนเว็บไซต์ฟรีทุกวัน

Essential SSL Wildcard

THB5500 /Year

 • การตรวจสอบอัตโนมัติ - ไม่มีเอกสาร
 • ออกใบรับรอง SSL "ไม่ยุ่งยาก" 1-2 ชั่วโมง
 • การเข้ารหัสบิต 128/256
 • สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
 • ชื่อโดเมนที่แสดงบนใบรับรองเท่านั้น
 • สนับสนุนอีเมลและเว็บ
 • ได้รับความไว้วางใจจากเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหมด
 • ตราเว็บไซต์ฟรีสแกน PCI ฟรีสแกนเว็บไซต์ฟรีทุกวัน
 • โดเมนย่อยไม่จำกัด