นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

TONOW NETWORK CO., LTD. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อความส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวตนได้ถูกลบออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ)

เราอาจรวบรวม ใช้ เก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังต่อไปนี้:

ข้อมูลประจำตัว รวมถึงชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุตัวตนที่คล้ายกัน วันเดือนปีเกิด เพศ หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดบัญชีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดบัตรธนาคารและบัตรชำระเงิน

ข้อมูลธุรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราเซอร์ การตั้งค่าโซนเวลา และตำแหน่งที่ตั้งพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ การระบุประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลโปรไฟล์ รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การจองที่คุณเคยจอง สิ่งที่คุณสนใจ เมืองหรือสถานที่พักที่คุณสนใจ หลักสูตรการศึกษา และจุดหมายปลายทางของคุณ การตั้งค่า (เช่น เพื่อนร่วมห้อง วันที่ งบประมาณ) ข้อมูลผู้ค้ำประกัน การตอบรับ และการตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงการตั้งค่าของคุณในการรับสื่อการตลาดจากเราและบุคคลที่สามและการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ ข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้อมูลรวมอาจมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหากเรารวมหรือเชื่อมต่อข้อมูลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม เราถือว่าข้อมูลรวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะใช้ตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในบางครั้งเราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

บุคคลที่สามภายในตามที่ระบุในอภิธานศัพท์

 

บุคคลที่สามภายนอกตามที่ระบุในอภิธานศัพท์

 

บุคคลที่สามต่างๆ ที่ระบุ เช่น ผู้ลงโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทในเครือของบุคคลที่สามเพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อกับการจองของคุณ หรือช่วยตอบคำถามของคุณได้ เช่นเดียวกัน ผู้ลงโฆษณาอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองผ่านเว็บไซต์ของเรา

 

บุคคลที่สามที่เราอาจเลือกที่จะขาย โอน หรือรวมส่วนต่างๆ ทางธุรกิจหรือทรัพย์สินของเรา หรือในอีกทางหนึ่ง เราอาจหาทางซื้อธุรกิจอื่นๆ หรือรวมกันกับพวกเขา หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา เจ้าของใหม่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

 

เราต้องการให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

บริษัทฯ และบุคคลที่สามใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอพ ของ TONOW NETWORK CO., LTD.

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการเก็บข้อมูล คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการจัดเก็บ หมายความถึงไฟล์ที่มีข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ที่ทางบริษัท ฯ หรือบุคคลที่สามได้ส่งถึงหรืออ่านได้จากอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะบันทึกจดจำอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การบันทึก การวิเคราะห์พฤติกรรมและทางการตลาด  บริษัท ฯ และบุคคลที่สามจะใช้วิธีการอัตโนมัติในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเบราว์เซอร์ทั้งหลาย หรือปลั๊กอินอื่น ๆ (เช่นที่เก็บ HTML5 หรือฐานข้อมูลแบบ Flash) โดยคุณอาจเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้บางประเภทหรือจัดให้มีการเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้บางประเภทได้ ซึ่งเบราว์เซอร์บางตัวอาจสามารถถูกตั้งค่าที่คล้ายกันในแบบ HTML5 และ Flash ได้ อย่างไรก็ตามหากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เว็บไซต์ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้

 

เทคโนโลยีอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูล  เราใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมาตรฐานต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลเช่นเว็บบีคอน (หรือเรียกว่า clear GIFs หรือพิกเซลแท็ก) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อการติดต่อหรือสื่อสารผ่านทางคุกกี้ต่าง ๆ และเพื่อติดตามผลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์และ/หรือแอพของเรา นอกจากนี้เรายังใช้เว็บบีคอนกับข้อความในอีเมลเพื่อติดตามผลว่าคุณเปิดอ่านข้อความ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นคุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเป็นช่วง ๆ ไป โดยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับ อาจถูกใช้เพื่อปรับการเสนอโฆษณาที่เหมาะสมตรงกับความสนใจหรือคุณลักษณะเฉพาะตัว

อย่างไรก็ดี คุณสามารถควบคุมจัดการที่เกี่ยวกับโฆษณาและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดย Google ได้ที่ https://adssettings.google.com/ และ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ซึ่งการจัดการ เปลี่ยนเปลี่ยนหรืออัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณหรือการลบคุกกี้ออกจากระบบดังกล่าวอาจต้องทำผ่านวิธีการเลือกไม่รับ (opt-out) อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการต่อสัญญาณที่ไม่ได้ติดตามบนเบราว์เซอร์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณนำเสนอเช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับตัวระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์อุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ

 

 

ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2019