fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.tonow.net ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.tonow.net จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น
โดยจะพิจารณาติดต่อ ผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์
ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า
“ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 นาที

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.tonow.net ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ
ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสาร
จากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร
ได้โดยส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

เว็บไซต์ของบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

•  วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

•  การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

•  เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

•  ประเภทของการสืบค้น

•  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

•  การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

•  การดูการคลิกในแต่ละครั้งบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ

•  การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ระบบอัตโนมัติ

www.tonow.net  อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น
บริษัทฯ อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (COOKIE) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

•  หมายเลขไอพี (IP Address)

•  ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

•  Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

•  เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)

•  เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท (Referring Website)

•  หมายเลขเครื่อง (MAC Address)

•  การเข้าถึงที่ตั้งของอุปกรณ์

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.tonow.net นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

•  ชื่อ-นามสกุล

•  ที่อยู่

•  Email

•  เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

•  ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์

•  ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดบัตรธนาคารและบัตรชำระเงิน

•  ข้อมูลธุรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเรา

•  ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราเซอร์ การตั้งค่าโซนเวลา และตำแหน่งที่ตั้งพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ การระบุประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

•  ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

•  ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงการตั้งค่าของคุณในการรับสื่อการตลาดจากเราและบุคคลที่สามและการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

•  นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ ข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้อมูลรวมอาจมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหากเรารวมหรือเชื่อมต่อข้อมูลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม เราถือว่าข้อมูลรวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะใช้ตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

 

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัท จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail
ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.tonow.net  จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือ

เป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.tonow.net  อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.tonow.net    จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

 

เว็บไซต์ www.tonow.net   อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.tonow.net   ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.tonow.net
ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.tonow.net  จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.tonow.net มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่าน
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย
โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้

•  ติดต่อแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ [email protected]

•  ติดต่อแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ (+66) 82 224 9909

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.tonow.net มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลอื่นๆ ของท่าน

•  การใช้เทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

•  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลโดยใช้ AI

ลงประกาศ 10 กรกฏาคม 2020